Video Bildiri Platformu

1 Nisan 2021, Perşembe
16:55-18:40 Video Bildiri Sunumları - 1
BÖBREK VE ADRENAL HASTALIKLARI VİDEO
BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Engin Kaya, Alper Ötunçtemur
 
VS-01 Multipl renal kitle minimal invaziv tedavisinde laparoskopik non-iskemik parsiyel nefrektomi Uygar Miçooğulları
VS-02 Laparoskopik Piyelolitotomi: Rotasyon Anomalili Sol Böbrekte Staghorn Pelvis Taşına Müdahale Emre Uzun
VS-03 laparoskopik pyelolitotomi deneyimi Yavuz Mert Aydın
VS-04 Laparoskopik Üreterolitotomi Deneyimi Sezgin Yeni
VS-05 Tek böbrekte çift renal kitlesi olan hastaya uygulanan non-iskemik parsiyel nefrektomi Eren Erdi Aksaray
VS-06 İskemisiz Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: Başlangıç İçin Uygun Bir Olgu Fatih Bıçaklıoğlu
VS-07 Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi'de İntraoperatif Ultrason Kullanımının Önemi: Olgu Sunumu Ferhat Yakup Suçeken
VS-08 Çoklu Renal Artere Sahip Canlı Greftte Sağ Laparoskopik Donör Nefrektomi: Olgu Sunumu Ali Kumcu
VS-09 Adrenal Bezde Ganglionöroma: Vaka Sunumu Mustafa Kaan Akalın
VS-10 5 cm ve üzeri Adrenal Feokromasitoma Hastalarında Laparoskopik Adrenalektomi Sezgin Yeni
2 Nisan 2021, Cuma
14:30-16:00 Video Bildiri Sunumları - 2
PROSTAT HASTALIKLARI VİDEO BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ural Oğuz, Orçun Çelik
 
VS-11 Genç hastada dev prostatik üretra taşları Aydemir Asdemir
VS-12 Obez Hastalarda Laparoskopik Adenomektomi, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi Levent Turan
VS-13 Demirtaş-Erciyes Enükleasyon Prostatektomi (DEEP): Ters S-J İnsizyon Teknik, 2 Lob, 2 Aşamalı Teknik Şevket Tolga Tombul
VS-14 Obez Hastalarda Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimi Melih Yetemen
VS-15 Laparoskopik Radikal Prostatektomide Üretral Sonda Yardımlı Anastomoz: Yeni Bir Teknik Murat Keske
VS-16 DE-LAP (Demirtaş Erciyes Laparaskopik Radikal Prostatektomi) Ameliyatı Tekniği Şevket Tolga Tombul
VS-17 Yüksek Riskli Lokal İleri Evre Prostat Kanserinde Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Tek Taraflı Sinir Koruyucu Yaklaşım Ali Kumcu
VS-18 Primer Taşlı Yüzük Hücreli Prostat Adenokarsinomunda Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Ahmet Tahra
VS-19 Benign Postat Hiperplazisi Tedavisinde Robot Yardımlı Adenomektomi Mustafa Bilal Tuna
16:30-18:00 Video Bildiri Sunumları - 3
GENEL VİDEO BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: İlhan Geçit, Erkan Ölçücüoğlu
 
VS-20 Sağ Pelvik Ektopik Böbrekte Enkrüste D-J Stent ve Pelvis Taşlarının Kombine Tedavisi: Laparoskopik Pyelolitotomi ve Endoskopik Sistolitotripsi Mehmet Sefa Altay
VS-21 Asistan eğitiminde zorlayıcı bir grup: At Nalı böbreğe PNL olgusu Abdullah Gölbaşı
VS-22 Atnalı Böbrekte Supin Mini-PNL Deneyimimiz Fatih Bıçaklıoğlu
VS-23 Komplet üretal obstrüksiyonlu hastada PCNL ve antegrad endopyelotomi operasyonu Kadir Yildirim
VS-24 Laparoskopik Radikal Sistektomi Deneyimimiz Mücahit Çaviş
VS-25 Robotik Radikal Sistoprostatektomi ve İntrakorporeal Ortotopik Neobladder Joshgun Huseynov
VS-26 Non-seminomatöz germ hücreli tümörde kemoterapi sonrası rezidüel retroperitoneal tümörün zorlu laparoskopik eksizyonu Uygar Miçooğulları
VS-27 Laparoskopik Ekstraperitoneal Rezidüel Kitle Rezeksiyonu Emre Can Polat
14. Ulusal Endoüroloji Kongresi - 1 - 4 Nisan 2021 / Online