Bilimsel Program

01 Nisan 2021 Perşembe

10:30 - 11:45
Sözlü Bildiri Oturumu – 1
TAŞ HASTALIKLARI-ESWL BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ali Ayyıldız, Kerem Taken

12:30 - 14:00
Sözlü Bildiri Oturumu – 2
TAŞ HASTALIKLARI-RIRS BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Bilal Eryıldırım, Ayhan Dalkılınç

14:10 - 15:20
Sözlü Bildiri Oturumu – 3
TAŞ HASTALIKLARI-PCNL BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Fatih Oğuz, Haluk Şen

15:30 - 16:45
Sözlü Bildiri Oturumu – 4
TAŞ HASTALIKLARI-GENEL BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Fatih Yalçınkaya, Ömer Yılmaz

16:55 - 18:40
Video Bildiri Sunumları – 1
BÖBREK VE ADRENAL HASTALIKLARI VİDEOBİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Engin Kaya, Alper Ötunçtemur

19:00 - 19:15
Açılış Konuşmaları:
Cihan Demirel, Kongre Bilimsel Sekreteri
Gökhan Atış, Kongre Bilimsel Sekreteri
İsa Özbey, Türk Üroloji Derneği Başkanı
İlker Seçkiner, Kongre Başkanı
19:15 - 21:00
Taş Hastalığı Tedavisinde Güncel Gelişmeler ve Gelecekten Beklentiler Oturumu
19:15 - 21:00
Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Turhan Çaşkurlu, Ömer Levent Tuncay
19:15 - 19:30
Mikrobiom ve Ürolitiasis: Tedavide Yeni Bir Ufuk Açacak mı? / Şenol Tonyalı
19:30 - 19:45
ESWL Sistemlerinde Yenilikler / Kemal Sarıca
19:45 - 20:00
PCNL’de Navigasyon / Murat Akand
20:00 - 20:15
Lazer Sistemlerinde Güncel Gelişmeler ve Gelecekten Beklentiler / Emrah Yürük
20:15 - 20:30
Güncel Fleksible Üreteroskoplar: Disposable/Reusable – Hangisi Avantajlı? / Cihan Demirel
20:30 - 20:45
Nefroskoplarda Güncel Gelişmeler: Minyatürizasyon Nereye Kadar? / Mesut Tek
20:45 - 20:55
Taş Hastalığında Bütüncül Yaklaşım / Ahmet Yaser Müslümanoğlu
20:55 - 21:00
Tartışma
21:00 - 21:30
BD Uydu Sempozyumu
Endoürolojide Stentler: Hasta Güvenliği Açısından Bakış
21:00 - 21:30
Moderatör: Gökhan Atış
Konuşmacı: Bilal Eryıldırım
21:30 - 22:15
İleri Düzey SEMI-LIVE Cerrahi Oturumu-(Taş Cerrahisi)
21:30 - 22:15
Oturum Başkanları: İlker Seçkiner, Halil Çiftçi
21:30 - 21:45
Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi / Gökhan Gökçe
21:45 - 22:00
Kaliks Divertikül Taşlarında RIRC/PCNL / Bülent Erkurt
22:00 - 22:15
Laparoskopik Taş Cerrahisi / Arda Atar

02 Nisan 2021 Cuma

09:00 - 10:15
Sözlü Bildiri Oturumu – 5
BÖBREK HASTALIKLARI BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Cüneyt Özden, Mesut Tek

10:30 - 12:00
Sözlü Bildiri Oturumu – 6
PROSTAT HASTALIKLARI BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Erdal Yılmaz, Şenol Adanur

13:30 - 14:20
Sözlü Bildiri Oturumu – 7
GENEL ENDOÜROLOJİ BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Orhan Koca, Alper Gök

14:30 - 16:00
Video Bildiri Sunumları – 2
PROSTAT HASTALIKLARI VİDEO BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ural Oğuz, Orçun Çelik

16:30 - 18:00
Video Bildiri Sunumları – 3
GENEL VİDEO BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: İlhan Geçit, Erkan Ölçücüoğlu

18:30 - 19:30
Endoürolojide Nostalji Oturumu
18:30 - 19:30
Moderatörler: İsmet Yavaşcaoğlu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Konuşmacılar: Erbil Ergenekon, İsmet Nane, Mehmet Baykara
19:30 - 21:00
Böbrek Tümörü Oturumu
19:30 - 21:00
Oturum Başkanları: Bülent Semerci, Serkan Altınova
19:30 - 19:45
Renal Kitlelerde Aktif İzlem: Kime? Nasıl? / Mert Ali Karadağ
19:45 - 20:00
Böbrek Kanserinde Ablatif Tedaviler: Nereye Kadar Uygulanabilir? / Pilar Laguna
20:00 - 20:15
Laparoskopik-Robotik Parsiyel Nefrektomide İskemi Teknikleri: Birbirlerine Üstünlük Sağlıyor mu? (Selektif Hiler Klempleme, Sıfır İskemi, Komple veya Sadece Arter Klempli) / Öner Şanlı
20:15 - 20:30
Küçük Renal Kitlelerin Tedavisindeki Zorluklar / Patricia Zondervan
20:30 - 20:50
State of the Art: Kompleks Olgularda Laparoskopik/Robotik Parsiyel Nefrektomi / Alex Mottrie
20:50 - 21:00
Tartışma
21:00 - 21:15
Kahve Arası
21:15 - 21:45
BPH Cerrahi tedavisinde Transüretral Rezeksiyon (Karşıtlık Oturumu)
21:15 - 21:45
Moderatörler: Önder Yaman, Öner Odabaş
21:15 - 21:30
Monopolar-Bipolar Teknolojiler Yeterlidir / Taylan Oksay
21:30 - 21:45
Lazer Mutlak Gerekliliktir / Oğuz Acar
21:45 - 22:15
ELESTA Uydu Sempozyumu
BPH’da Transperineal Lazer Ablasyon Tedavisi

21:45 - 22:15
Oturum Başkanı: Ömer Levent Tuncay
Konuşmacılar: Yusuf Özlülerden, Riccardo Bertolo

03 Nisan 2021 Cumartesi

09:00 - 11:00
Tips And Tricks Oturumu
09:00 - 11:00
Oturum Başkanları: İsmet Yavaşcaoğlu, Ali İhsan Taşçı, Selami Albayrak
09:00 - 09:20
Laparoskopik Donör Nefrektomi / Çağatay Çiçek
09:20 - 09:40
Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi / John Davis
09:40 - 10:00
Robot Yardımlı Radikal Sistoprostatektomi ve Üriner Diversiyon / M. Derya Balbay
10:00 - 10:20
Robot Yardımlı Perineal Prostatektomi / Volkan Tuğcu
10:20 - 10:40
Lazer Prostat Enükleasyonu / Lütfi Tunç
10:40 - 11:40
Pediatrik Endoüroloji Oturumu
10:40 - 11:40
Oturum Başkanları: Cankon Germiyanoğlu, Muhammed İhsan Karaman
10:40 - 10:55
Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisinde Minyatürizasyon mu Yoksa Optimizasyon mu Daha Önemli? / İsmail Yağmur
10:55 - 11:10
Çocuk Ürolojide Lazer Uygulamalarının Güncel Yeri / Yaşar Issı
11:10 - 11:25
Pediatrik Endoürolojide Robotik Cerrahinin Güncel Yeri / Selçuk Sılay
11:25 - 11:40
Laparoskopik inmemiş testis cerrahisi / Kaya Horasanlı
11:40 - 12:00
Tartışma
12:00 - 13:15
Öğle Arası
13:15 - 15:00
Üriner Sistem Taş Hastalığında Tedavi Oturumu
13:15 - 15:00
Oturum Başkanları: Oktay Nazlı, Kemal Sarıca
13:15 - 13:30
Detaylı Medikal Değerlendirme Taş Hastalığı Metafilaksisinde Sonucu Değiştiriyor mu? / Faruk Özgör
13:30 - 13:45
Taş Hastalığında Diyet ve Tamamlayıcı Gıda Ürünleri: Uygulanabilir Bir Metod mudur? / Özcan Kılıç
13:45 - 14:00
PCNL’ de Akses: Kime-Hangi Teknik? / Yusuf Özlülerden
14:00 - 14:15
Anomalili Böbreklerde Taş Hastalığı Tedavisi: Kime-Hangi Yöntem? / Daron Smith
14:15 - 14:30
Taş Hastalığı Tedavisi Sırasında Radyasyon Maruziyeti Azaltılabilir mi? / Ural Oğuz
14:30 - 14:40
Tartışma
14:40 - 15:10
BPH Cerrahisinde Yenilikler Oturumu
14:40 - 15:10
Oturum Başkanları: Asıf Yıldırım, Eyüp Gümüş
14:40 - 14:55
BPH Cerrahi Tedavisinde Yeni Minimal İnvaziv Teknikler: Endikasyonlar ve Güncel Yeri (Rezum, Aquablation, PAE, Urolift, ITIND) / Kevin Zorn
14:55 - 15:10
BPH Cerrahi Tedavisinde Kime Hangi Lazer: Birbirlerine Üstünlükleri Var mı? / Faruk Yencilek
15:10 - 16:30
Prostat Kanseri Oturumu
15:10 - 16:30
Oturum Başkanları: Jean de la Rosette, Mustafa Kemal Atilla
15:10 - 15:30
Kime Hangi Biyopsiyi Yaparım? / Jean de la Rosette
15:10 - 15:30
Hangi Tedavi? (Olgu Tartışması)
15:30 - 15:35
Olgu sunumu: Jean de la Rosette
15:35 - 15:50
HIFU / Volkan Tuğcu
15:50 - 16:05
Brakiterapi / Metin Öztürk
16:05 - 16:20
Robotik Prostatektomi / Fatih Atuğ
16:20 - 16:30
Tartışma
16:30 - 16:40
Kahve Arası
16:40 - 18:10
Cutting Edge Science Oturumu
16:40 - 18:10
Oturum Başkanları: Halil Başar, Eyüp Veli Küçük
16:40 - 16:55
Yeni Robotik Sistemler: Gelecek Vaat Ediyor mu? / Jihad Kaouk
16:55 - 17:15
Laparoskopik Cerrahide Yeni Görüntüleme Sistemleri: (4K, 3D, NBI, PDD, Image 1S) / Ali Serdar Gözen
17:15 - 17:30
Endoürolojide 3D Printing: Ne Fayda Sağlıyor? / Fatih Altunrende
17:30 - 17:45
Endoürolojide Simulasyon: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? / Necip Pirinççi
17:45 - 18:00
Endoürolojide Yapay Zeka: Geleceği Nedir? / İlker Seçkiner
18:00 - 18:10
Tartışma
18:10 - 18:40
Uydu Sempozyumu
REZUM’ un BPH Tedavisindeki Yeri

18:10 - 18:40
Oturum Başkanı: Dr. Burak Turna
Konuşmacı: Dr. Richard Hindley
18:40 - 19:40
Mesane Kanseri Oturumu
18:40 - 19:40
Oturum Başkanları: Faruk Özcan, Engin Kandıralı
18:40 - 18:55
Yüzeyel Mesane Kanserinde En-Blok Rezeksiyon / Rahim Horuz
18:55 - 19:10
BCG Refrakter Yüzeyel Mesane Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları / Bülent Akduman
18:55 - 19:10
Kas İnvaziv Mesane Kanseri Karşıtlık Oturumu
19:10 - 19:15
Moderatör-Olgu sunumu: Murat Bozlu
19:15 - 19:30
Kas İnvaziv Mesane Kanserinde Trimodal Tedavi / Bülent Karabulut
19:30 - 19:45
Kas İnvaziv Mesane Kanserinde Sistektomi / Kadir Türkölmez
19:45 - 19:55
Kahve Arası
19:55 - 20:55
PCNL’ de Komplikasyon Oturumu
19:55 - 20:55
Moderatör: Arthur Smith
Panelistler: Mantu Gupta, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ömer Levent Tuncay, İlker Seçkiner, Gökhan Atış
20:55 - 21:15
Taş Hastalığı Oturumu – 4 Cm Boyutlu Renal Pelvis Taşı: Hangisini Tercih Ederim?
20:55 - 21:15
Oturum Başkanları: Abdurrahim İmamoğlu, Mansur Dağgülü, Mehmet Ali Karagöz
20:55 - 21:15
Vaka sunumu: Yusuf Şahin
20:55 - 21:10
Retrograd İntrarenal Cerrahi / Kadir Ömür Günseren
21:10 - 21:25
ECIRS / Cesare Scoffone
21:25 - 21:40
Laparoskopik Piyelolitotomi / Sinan Çelen

04 Nisan 2021 Pazar

10:00 - 10:45
Laparoskopik/Robotik Alt Üriner Sistem Cerrahisinde Zorlu Olgular Oturumu-Panel
10:00 - 10:45
Moderatör: Serkan Altınova
Panelistler: Mutlu Ateş, Uğur Boylu, Yılmaz Aslan, Yiğit Akın, Abdullah Demirtaş
10:45 - 11:30
Laparoskopik/Robotik Üst Üriner Sistem Cerrahisi Oturumu-Panel
10:45 - 11:30
Moderatör: Selahattin Bedir
Panelistler: Ali Fuat Atmaca, Hasan Rıza Aydın, Oktay Akça, Fatih Akbulut, Eyüp Veli Küçük, Selçuk Şahin
11:30 - 12:15
Uluslararası Laparoskopi Konsensus Oturumu
11:30 - 12:15
Moderatör: Yaşar Özgök
Panelistler: İsmet Yavaşcaoğlu, Hichem Kouicem, Abdul Naser Shunaigat, Aly Abdelkarim, Vasıf Ismayıl
12:15 - 12:45
Cordamed Uydu Sempozyumu
Radyoterapi sonrası robotik kurtarma radikal prostatektomisi
12:15 - 12:45
Oturum Başkanı: Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Konuşmacı: Volkan Tuğcu
12:45 - 13:45
İleri Düzey Semi-Live Cerrahi Oturumu-2 (Laparoskopik-Robotik Cerrahi)
12:45 - 13:45
Oturum Başkanları: Burak Turna, Sakıp Erturhan
12:45 - 13:00
Laparoskopik RPLND / Hakan Vuruşkan
13:00 - 13:15
İskemisiz Parsiyel Nefrektomi / Erdem Canda
13:15 - 13:30
Laparoskopik/robotik prostat adenomektomisi / Mustafa Kıraç
13:30 - 13:45
Laparoskopik Ekstraperitoneal Radikal Prostatektomi / Murat Arslan
13:45 - 14:00
Kahve Arası
14:00 - 15:00
Üriner sistem taş hastalığında zorlu olgular oturumu
14:00 - 15:00
Moderatör: Sedat Soyupek
Panelistler: Cenk Gürbüz, Eyüp Sabri Pelit, Ömer Faruk Bozkurt, Hasan Nedim Göksel Göktuğ, Tzevat Tefik
15:00 - 15:30
Sürrenal Kitlelerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
15:00 - 15:30
Oturum Başkanı: Hasan Bakırtaş
15:00 - 15:15
Parsiyel Adrenalektomi / Altuğ Tuncel
15:15 - 15:30
Total Adrenalektomi / İsmet Yavaşcaoğlu
15:30 - 16:30
Defansif Tıbbın Getirdikleri ve Öneriler
15:30 - 16:30
Oturum Başkanı: Soner Güney
15:30 - 16:15
Endoürolojik cerrahilerde olası medikolegal sorunlar ve çözüm önerileri / Ali İhsan Taşçı
16:15 - 16:30
COVID-19 ve Endoürolojik Cerrahi: Risklerimiz ne kadar? Önlemek için neler yapabiliriz? / Akif Erbin
16:30 - 16:50
Androlojide Endoüroloji -State of the Art–
16:30 - 16:50
Ateş Kadıoğlu
16:50 - 17:50
En İyi Bildiriler Oturumu
16:50 - 17:50
Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Gökhan Atış, Cihan Demirel
16:50 - 17:50
Kapanış

Size hatırlatmamızı isterseniz ikonuna tıklayarak etkinlikleri kişisel takvimize ekleyebilirsiniz.

14. Ulusal Endoüroloji Kongresi - 1 - 4 Nisan 2021 / Online