Toplantı Düzenleyen Kurum
Endoüroloji Derneği

Toplantı Merkezi
Online – https://endouroloji2021.org/  

Toplantı Tarihi
1-4 Nisan 2021

Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe`dir. Uluslararası davetlilerimizin bulunduğu oturumlarda İngilizce-Türkçe simultane tercüme olacaktır.

Katılım Belgeleri
4 Nisan 2021 13:00’dan sonra online portal üzerinden sertifikanızı alabilirsiniz.

Davet Mektubu / İzin Yazısı
Katılımcıların talepleri doğrultusunda resmi davet yazısı Kongre Organizasyon Komitesi tarafından gönderilecektir.